Prospectus

nl en

Literatuurwetenschap: Literatuur en Film (Intermediaal 1)

Course
2009-2010

De boekverfilming vormt de meest voor de hand liggende verwantschap tussen literatuur en film. Deze kruisbestuiving tussen de beide media leidt echter maar al te vaak tot de verzuchting “het boek was beter” omdat de roman vaak wordt beschouwd als de bron die in de film wordt verbeeld. De roman is het geprivilegieerde referentiepunt en de film “slechts” de afgeleide visualisering, die daardoor automatisch als ontoereikend wordt beoordeeld. Om aan deze hiërarchische vergelijking tussen roman en film te ontkomen, zal in dit college aandacht worden besteed aan narratieve technieken en (stijl)procédés die de beide media met elkaar gemeen hebben en die ze van elkaar onderscheidt. In het college zal worden nagegaan wat literatuur kan en cinema niet – en vice versa. Met name dit (vice versa) zal centraal staan: wat zijn vertelprincipes die eigen zijn aan film in vergelijking met literatuur. Filmische procédés – zoals monstration, editing, shot/reverse shot, deep focus, montage, mise-en-scène, tracking shot, jump cuts – worden belicht aan de hand van onder meer de cinema van regisseurs als Alfred Hitchcock, Orson Welles, Jean-Luc Godard, Sofia Coppola en Martin Scorsese.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Kennis van de manier waarop binnen de literatuurwetenschap ontwikkelde modellen bruikbaar zijn in de omgang met film; grotere analytische vaardigheden met betrekking tot de analyse van beeldmateriaal; enige kennis van filmische begrippen en modellen en hun parallellen met literatuurwetenschappelijke.

Literatuur

  • P.W.J.Verstraten, Celluloid echo-s: Cinema kruist postmodernisme (Vantilt, 2004)

  • P.W.J. Verstraten, Handboek filmnarratologie (Vantilt, 2006)

Toetsing

Werkstuk of tentamen

Informatie

Bij Dr. P.W.J. Verstraten