Prospectus

nl en

Literatuurwetenschap: Literatuurbenaderingen

Course
2009-2010

In dit college wordt een overzicht gegeven van verschillende benaderingen en theorie?in de literatuurwetenschap vanaf de klassieke oudheid tot nu. Behandeld worden o.a. antieke po?ca, hermeneutiek, formalisme, structuralisme, poststructuralisme, literatuursociologie, psychoanalyse, semiotiek, deconstructie, feministische literatuurwetenschap, postkoloniale literatuurwetenschap.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Kennis van de voornaamste literatuurwetenschappelijke theorieën, die ieder voor zich een verschillende benadering van het literaire object belichamen; inzicht in de manier waarop die verschillende benaderingen zich historische hebben ontwikkeld; inzicht in de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden.

Literatuur

  • Virginia Woolf,A Room of One’s Own. 1928. Penguin Classics. London etc.: Penguin, 2000 (of latere herdruk).

  • Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction. Second edition. Malden etc.: Blackwell Publishing, 1996

Toetsing

Schriftelijk tentamen