Prospectus

nl en

Paragone: conflict en samenwerking tussen Woord en Beeld (Intermediaal 2)

Course
2009-2010

Vanaf de klassieke oudheid is er nagedacht over de verschillen en overeenkomsten tussen woord en beeld, vaak uitlopend in de privilegering van het ene medium boven het andere. In dit college zullen belangrijke zowel theoretische teksten, tradities als literaire en beeldende praktijken aan bod komen die een reflectie over woord en beeldrelaties en verschillen behelzen. Aan bod komen Plato’s allegorie van de grot, Lessings Laocoon, Ernst Gombrich’s Art and Illusion, Nelson Goodmans Languages of Art, Marshall McLuhan’s Understanding Media en Lev Manovich’s The Language of New Media, maar ook creatieve praktijken als concrete po?e, collage & montage, strips, bewerkingen, Text Art en de beeldende beweging van Art and Language.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

1) Het verschaffen van een historisch overzicht van de belangrijkste standpunten en reflecties ten aanzien van woord – beeld relaties en verschillen;
2) Het reflecteren over relaties tussen literatuur en visuele kunsten als verschillende, maar niet tegenovergestelde manieren om tekens en betekenis te produceren;
3) Het inzicht krijgen in de retorische kunstgrepen die in de respectievelijke kunstvormen gebruikt worden;
4) Kennismaking met belangrijke theoretische discussies over de receptie van woord en beeld.

Literatuur

Reader (te koop bij het studiepunt) met artikelen en een aantal boeken (wordt tijdens het eerste college bekend gemaakt)

Toetsing

Schriftelijk tentamen en werkstuk

Informatie

Bij dr. P.W.J. Verstraten