Prospectus

nl en

Inleiding in de geschiedenis van staat en maatschappij van Latijns-Amerika

Course
2009-2010

Beschrijving

Deze inleidende cursus vormt een algemene kennismaking met de regio Latijns-Amerika, waarbij de nadruk wordt gelegd op de overeenkomsten en de verschillen tussen de sociaal-economische, politieke en culturele ontwikkeling van de diverse Latijns-Amerikaanse landen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Deze cursus heeft als doel de student in staat te stellen kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in de huidige sociaal-economische, politieke en culturele processen die de Latijns-Amerikaanse ontwikkelingsproblematiek kenmerken vanuit een historisch perspectief.

Literatuur

Richard S. Hillman. Understanding Contemporary Latin America. Boulder: Lynne Rienner, 2005 (derde editie).

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen.

Informatie

Prof.dr. P. Silva, tel. 071-527 5496, e-mail p.silva@hum.leidenuniv.nl

Blackboard/webpagina

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma.