Prospectus

nl en

Spaans module 2

Course
2009-2010

Beschrijving

Het taalonderwijs binnen TCLA is gekoppeld aan de taalcompetenties die nodig zijn om onderwijs in het Spaans te volgen en om de geleerde competenties die bij deze studie behoren in de samenleving uit te oefenen. Bij het taalvaardigheidonderwijs wordt aandacht besteed aan de volgende vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. De grammatica speelt hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de systematische opbouw en uitbreiding van een basiswoordenschat.

Rooster

Collegerooster

N.B. Groepsindeling wordt gemaakt n.a.v. inschalingtoets (datum nader bekend te maken)

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstandige literatuurstudie

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding: luisteren B1, lezen B1, spreken A2, schrijven A2. Meer informatie hierover op http://www.let.leidenuniv.nl/talengids/ert.pdf

Literatuur

Lourdes Miguel en Neus Sans. Rápido: Libro del alumno; Cuaderno de ejercicios. Amsterdam: Intertaal (Nederlandse versie). ISBN: 90-5451-4302

Toetsing

Schriftelijke opdrachten, computeronderwijs (Hologram), mondeling en schriftelijk tentamen met gesloten en open vragen; herkansing alleen mondeling en schriftelijk tentamen.

Informatie

Dr. M.D. Branza, tel: 071-527 2056, e-mail m.d.branza@hum.leidenuniv.nl

Blackboard/webpagina

Blackboard geeft informatie over het college (schriftelijke opdrachten, de te lezen teksten, ezv.), het collegerooster en het tentamenrooster.

Overzicht

In module 2 zal, naast uitbreiding van de lees- en luistervaardigheid, vooral aandacht worden besteed aan de spreek- en schrijfvaardigheid en aan de systematisering van de grammaticale kennis. Het onderwijs in de taalvaardigheid wordt ondersteund door:
a) een practicumeis die bestaat uit 6 opdrachten en
b) zelfstudie, bestaande uit oefeningen van Hologram. Opdrachten worden zowel thuis als tijdens een college gemaakt. Gedetailleerde informatie over deze opdrachten is te vinden op Blackboard van Module 2. De mondelinge taalvaardigheid wordt geoefend in de vorm van gesprekken naar aanleiding van de teksten die in het leerboek aan de orde komen en op Blackboard staan.

Opmerkingen

Toegangseis: module 1. Aansluiting: module 3. Module 2 wordt ook in het eerste semester aangeboden.