Prospectus

nl en

Taalkunde van Spaans Amerika I

Course
2009-2010

Beschrijving

Het college behandelt variatie van het Spaans van Spanje en Spaans Amerika (diachronie en synchronie) op het gebied van fonologie en morfologie. Tijdens werkcolleges worden korte taalkundige analyses gemaakt op basis van een beperkt corpus; deze analyses dienen meestal als illustratie van de tijdens hoorcollege behandelde stof.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

  • Het leren toepassen van fonologische, fonetische en morfologische basisbegrippen bij elementaire taalkundige analyse van de varianten van het Spaans.

  • Het ontwikkelen van vaardigheden om de belangrijkste structurele verschillen tussen verschillende varianten van het Spaans te herkennen.

Literatuur

Syllabus, verkrijgbaar bij het Studiepunt; hand-outs die tijdens colleges worden uitgedeeld.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met gesloten en korte open vragen van 2 uur in juni, herkansing in augustus.

Informatie

n.b.t.m.

Blackboard/webpagina

Blackboard geeft informatie over het vak, het collegerooster en het tentamenrooster.