Prospectus

nl en

Letterkunde van Spaans Amerika I. Inleiding.

Course
2009-2010

Beschrijving

Deze cursus is een algemene inleiding in de Latijns Amerikaanse literatuur. Aan de hand van een aantal vertaalde bekende en representatieve teksten zal de student een impressie krijgen van de literaire verbeelding in het continent. Verschillende thema’s zullen de cursus doorkruisen. Mythen van de massacultuur, bijvoorbeeld, zullen worden behandeld in hun interactie met de literatuur. Ook zal worden getracht de ontwikkeling van de moderne Latijns-Amerikaanse roman te bekijken vanuit zijn relatie met film in het kader van de cinematografisch ervaring als paradigma van de moderne en posmoderne vertelling.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

  • Kritisch leren lezen en denken

  • Algemene kennis verwerven van representatieve Latijns-Amerikaanse thema’s uit de literatuur, media en orale cultuur

  • Het ontwikkelen van elementaire leesstrategieën

  • Kennis nemen van elementaire basisbegrippen uit de Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap

Literatuur

Nader bekend te maken

Toetsing

Opdrachten en take-home tentamen

Informatie

Dr. G. Inzaurralde, tel.nr.071-5272214, e-mail: g.inzaurralde@hum.leidenuniv.nl

Blackboard/webpagina

Blackboard geeft informatie over het vak, de literatuur, het collegerooster en het tentamenrooster.