Prospectus

nl en

Ontwikkelingsstrategie

Course
2009-2010

Beschrijving

In deze cursus worden de belangrijkste lange-termijn strategieën geanalyseerd die door diverse Latijns-Amerikaanse landen zijn gevolgd met als doel meer ontwikkeling en welvaart te kunnen bewerkstelligen. Ook zal worden gekeken naar de manier waarop deze strategieën op specifieke beleidsterreinen worden uitgevoerd. Voor dit doel zal aandacht worden gegeven aan de implementatie van speciale programma’s op het gebied van o.a. armoedebestrijding, werkgelegenheid, vrouwenemancipatie, decentralisatie en burgerparticipatie.

Rooster

collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor Contractonderwijs.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

De student neemt kennis van de wijze waarop ontwikkelingsdoelen (bijv. armoedebestrijding) door de Latijns-Amerikaanse regeringen en ministeries worden omgezet in specifiek beleid. Hierdoor krijgt de student inzicht in de werking van bureaucratische structuren in de regio en de pogingen van de bevolking om ook betrokken te worden bij de formulering en uitvoering van dat beleid.

Literatuur

Materiaal beschikbaar op Blackboard

Toetsing

Groepspresentaties en het schrijven van een paper over een specifiek beleid in een bepaald land.

Informatie

Prof.dr. P. Silva, tel.nr. 071-527 5496, e-mail p.silva@hum.leidenuniv.nl

Blackboard/webpagina

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma.

Overzicht

Hoor- en werkcolleges over diverse aspecten van het ontwikkelingbeleid bij diverse Latijns-Amerikaanse landen, waarbij de specifieke rol van de overheid en de burgermaatschappij worden benadrukt.