Prospectus

nl en

Taalkunde van Spaans Amerika II

Course
2009-2010

Beschrijving

Variatie van het Spaans van Spanje en Spaans Amerika (diachronie en synchronie) op het gebied van semantiek en morfosyntaxis.

Tijdens werkcolleges worden korte taalkundige analyses gemaakt op basis van een beperkt corpus; deze analyses dienen meestal als illustratie van de tijdens hoorcollege behandelde stof.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

  • Toepassing van semantische en morfosyntactische basisbegrippen bij elementaire taalkundige analyse van de varianten van het Spaans.

  • Vaardigheid om de belangrijkste structurele verschillen tussen verschillende varianten van het Spaans te herkennen.

  • Taalkundige middelen ter beschikking stellen die de observatie, categorisatie en analyse van taaluitingen mogelijk maken.

Literatuur

Syllabus, verkrijgbaar bij het Studiepunt; hand-outs die tijdens colleges worden uitgedeeld.

Toetsing

Werkstuk en schriftelijk tentamen met gesloten en korte open vragen van 3 uur in januari, herkansing in juni.

Informatie

n.b.t.m.

Blackboard/webpagina

Blackboard geeft informatie over het vak, het collegerooster en het tentamenrooster.