Prospectus

nl en

Politieke processen

Course
2009-2010

Beschrijving

In deze cursus wordt de huidige politieke realiteit van Latijns-Amerika beschouwd als het product van een complex historisch proces, waarin allerlei sociale, politieke, economische en culturele factoren in der loop der tijd een rol hebben gespeeld. De aandacht richt zich vooral op de relatie tussen staat en burgermaatschappij en op de interactie tussen machthebbers, staatsinstellingen, politieke organisaties en sociale actoren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges + werkcolleges

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Deze cursus heeft als doel de student in staat te stellen kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in de politieke geschiedenis van Latijns-Amerika.

Literatuur

Howard J. Wiarda en Harvey F. Kine (2001). Latin American Politics and Development. Boulder: Westview Press. ISBN: 0-8133-3770-4

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen.

Informatie

Dr. M.L. Wiesebron, phone: +31 (0)71 5272063, e-mail m.l.wiesebron@hum.leidenuniv.nl

Blackboard/webpagina

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma.

Overzicht

Een totaal van 13 hoorcolleges over diverse politieke vraagstukken waaronder de politieke erfenis van het koloniale tijdperk, de rol van de militairen in de politiek, de relatie tussen politieke en religie, de politieke dimensie van het neoliberalisme en van de huidige invloed van links beleid.