Prospectus

nl en

Onderzoekstechnieken in Latijns-Amerika

Course
2009-2010

Beschrijving

Deze cursus is een kennismaking met het opzetten, uitvoeren en rapporteren van wetenschappelijk onderzoek. De cursus behandelt de specifieke context voor onderzoek in Latijns-Amerika en de keuze en de afbakening van een onderwerp voor wetenschappelijke analyse. De nadruk ligt op de theoretische onderbouwing en het formuleren van een probleemstelling, onderzoeksvragen en hypotheses. Tijdens de werkcolleges wordt het formuleren van een vraagstelling en schrijftechnieken voor de redactie van het BA-eindwerk geoefend. De begeleiding richt zich op het voorbereiden van het BA-eindwerk.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk met een theoretisch kader. Het formuleren van een complexe probleemstelling, onderzoeksvragen en hypotheses. Het streven naar een volledig overzicht van alle stemmen in het wetenschappelijk debat.

Literatuur

  • Patricio Silva. Enkele kanttekeningen bij het schrijven van een werkstuk. Leiden, 2002.

  • Umberto Eco. Hoe schrijf ik een scriptie? Ooievaar, 2000.
    250 pagina’s door de student gekozen materiaal.

Toetsing

Werkstuk en participatie tijdens werkcolleges.

Blackboard/webpagina

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma.

Overzicht

De cursus bestaat uit 10 hoorcolleges en 3 werkcolleges.

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges. Voor informatie zie
‘aanwezigheidsplicht tijdens colleges’