Prospectus

nl en

Wetenschappelijk onderzoek in de Spaans-Amerikaanse literatuur

Course
2009-2010

Beschrijving

Deel 1: tijdens deze fase worden de studenten de basistechnieken van het literair onderzoek bijgebracht. Het werken met bibliografie? naslagwerken, tijdschriften en databases van de Latijns-Amerikaanse literaire kritiek krijgt hier de nadruk.
Deel 2: de voorbereidende stappen voor het schrijven van de status quaestionis, behandeld in het eerste deel, worden tijdens deze fase in praktijk gebracht.

Rooster

Kunt u vinden op Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges, referaten en een opzet bachelor-eindwerkstuk.

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Het kritisch en analytisch lezen van artikelen en literaire kritiek.
Het selecteren, argumenteren en presenteren (schriftelijk en mondeling) van een probleemstelling die de basis kan vormen voor het eindwerkstuk.
Het schrijven van een wetenschappelijk stuk en kan dienen als uitgangspunt voor het eindwerkstuk.

Literatuur

  • Eco, Humberto. Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa, 2da impresión, 2001.

  • Fabb, Nigel and Akab Durant. How to write essays, dissertations and theses in literary studies. New York/London: lonman, 1998.

  • Gibaldi, Joseph. MLA handbook for writers of research papers. 6th edition. New York: The Modern Language Association of America, 2003.

Toetsing

  1. Deelname aan de colleges en inleveren van opdrachten (20%)
    1. Referaten (15%)
    2. Eerste versie van eindwerkstuk (15%)
    3. Werkstuk (50%)

Informatie

Dr. A. Churampi Ramírez, tel: 071-527 2064, e-mail a.i.churampi@hum.leidenuniv.nl:
Dr. N. Timmer, tel: 071-527 2184, e-mail n.timmer@hum.leidenuniv.nl

Blackboard/webpagina

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma.

Overzicht

De cursus is verdeeld in twee blokken. Het eerste blok zal de student helpen met het definiëren van een thema van het eindwerkstuk. Tussen de twee blokken krijgen de studenten een periode om een eerste versie van een onderzoeksplan te schrijven. Het tweede blok zal zich richten op het verbeteren en het uitwerken van deze tekst.

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges. Voor informatie zie ‘aanwezigheidsplicht tijdens colleges’