Prospectus

nl en

Taalkundig onderzoek naar taalgebruik in Spaans Amerika

Course
2009-2010

Beschrijving

Dit college is gericht op het verwerven van inzicht in de manier waarop het Spaans in de loop van de tijd in grammatisch opzicht verandert en in de mechanismen die deze veranderingen sturen. Op de tweede plaats komt de feitenkennis uit de geschiedenis van het Spaans.

Rooster

Kunt u vinden op Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkgroepen en zelfstudie.

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Dit college is erop gericht de studenten voor te bereiden op het eindwerkstuk. De studenten maken kennis met enkele aspecten die onmisbaar zijn voor een taalkundig onderzoek; er zal speciale aandacht worden besteed aan de kritische discussie van de bibliografie. Studenten krijgen kleine opdrachten die gebaseerd zijn op beperkte corpora om de verschillende stappen van het taalkundig onderzoek uit te oefenen.

Literatuur

Nader bekend te maken.

Toetsing

Actieve deelname, referaat en werkstuk.

Informatie

N.b.t.m.

Blackboard/webpagina

Blackboard geeft informatie over het collegerooster en het tentamenrooster.

Overzicht

Er worden verschillende thema’s uit de klankleer, de morfologie en de syntaxis behandeld.

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges. Voor informatie zie ‘aanwezigheidsplicht tijdens colleges’.