Prospectus

nl en

Workshop Taalkunde: Het leren van het Spaans

Course
2009-2010

Beschrijving

De cursus bestaat uit twee blokken:

  • Theorie: het leren van een taal (L1) is een ingewikkeld proces dat ieder mens als kind heeft meegemaakt. Veel mensen leren later in hun leven een tweede taal (L2). Het leren van een tweede taal is beschreven in verschillende theorieën, sommige verdedigen het standpunt dat de ontwikkelingsstadia in L1 en L2 vergelijkbaar zijn, andere zeggen dat het leren van L1 en L2 twee verschillende processen zijn. Deze cursus belicht een aantal theoretische benaderingen en perspectieven voor het Spaans als L2. Bovendien zal er aandacht besteed worden aan de rol van instructie en aan situaties waar sprake is van tweetaligheid. Deze situaties zullen vanuit verschillende theoretische standpunten behandeld worden.

  • Toepassing: elke student(e) zal een eigen empirisch onderzoek uitvoeren over een van de behandelde onderwerpen van de theorie deel.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

De student kan haar/zijn eigen standpunt betrekken op een wetenschappelijk betoog op het theoretische gebied van tweede taalverwerving. De student zal logisch kunnen redeneren, onderzoeksverslagen kunnen lezen en inzicht hebben in de opzet, uitwerking en geldigheid van de resultaten van onderzoek op het gebied van taalleren, taal onderwijzen en tweetaligheid. Bovendien, de student zal in staat zijn om semi-zelfstandig een onderzoek uit te voeren.

Literatuur

Nader bekend te maken. Afhankelijk van de keuze van thema’s worden de artikelen geselecteerd.

Toetsing

Werkstuk, presentatie en wekelijkse opstellen. Het cijfer van het werkstuk is 50% van eindcijfer, de presentatie 20% en de wekelijkse opstellen 30%. Zonder de presentatie en/of alle wekelijkse opstellen zal er geen cijfer worden gegeven.

Informatie

Dr. P. González, tel: 071 5272054 of e-mail: p.gonzalez@hum.leidenuniv.nl

Blackboard/webpagina

Informatie over colleges en bibliografie vind je op Blackboard

Opmerkingen

Deze cursus kan eventueel als 1e accent taalkunde tellen.
Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges. Voor informatie zie ‘aanwezigheidsplicht tijdens colleges’

Er bestaat een kans dat deze cursus in het tweede semester (Blok III+IV) i.p.v. in het tweede blok van het 1ste semester zal worden gegeven.