Prospectus

nl en

Internationale betrekkingen van Latijns-Amerika

Course
2009-2010

Beschrijving

Deze cursus analyseert het buitenlandse beleid van de verschillende Latijns-Amerikaanse landen en het ontstaan van subregionale samenwerkingsvormen op economisch en politiek terrein. Ook wordt aandacht geschonken aan de manier waarop de diverse Latijns-Amerikaanse landen zich positioneren ten opzichte van de Verenigde Staten, Europa en Azië.

Rooster

Zie Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Deze cursus heeft als doel de studenten in staat te stellen kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in de internationale verhoudingen binnen Latijns-Amerika en tussen deze regio en de VS, Azië en Europa.

Literatuur

J.S. Tulchin and R.H. Espach (ed.); Latin America in the New International System. Boulder: Lynne Rienner, 2001.

Toetsing

Referaat en werkstuk.

Informatie

Dr. M. Wiesebron, tel: 071-527 2063, e-mail: m.l.wiesebron@hum.leidennuniv.nl

Blackboard/webpagina

De informatie via Blackboard heeft al doel het schrijfproces van het werkstuk te vergemakkelijken.

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges. Voor informatie zie ‘aanwezigheidsplicht tijdens colleges’