Prospectus

nl en

Kerncurriculum: Kunstgeschiedenis in mondiaal perspectief

Course
2009-2010

Beschrijving

Kunst is een wereldwijd verschijnsel met een diep verleden. De eerste artistieke uitingen treffen we reeds 100.000 jaar geleden aan; alle hedendaagse culturen beoefenen visuele kunst in de een of andere vorm. Hoe dienen we dit verschijnsel te bestuderen? Dit is de centrale vraag van het nieuwe studieveld World Art Studies, waarop deze collegereeks een inleiding biedt. De nadruk ligt niet op een overzicht van de kunst van de wereld, maar op de verschillende benaderingen in de studie van kunst als een mondiaal fenomeen. Daarenboven worden enkele belangrijke onderzoeksthema’s binnen word art studies toegelicht, zoals de oorsprong en de interculturele vergelijking van kunst.

Leerdoelen

De student leert een bewustzijn ontwikkelen van visuele kunst als een panmenselijk verschijnsel in ruimte en tijd; en een oriënterend inzicht verwerven in de multidisciplinaire studie van kunst en ook een vergelijkend perspectief toepassen op kunstvormen uit uiteenlopende culturele contexten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk

Literatuur

K. Zijlmans, en W. van Damme (eds.). World Art Studies: Exploring Concepts and Approaches. Amsterdam: Valiz, 2008.

Aanmelden

Via U-twist

Contact

dr. W. van Damme