Prospectus

nl en

Basisbegrippen Culturele Vakken

Course
2009-2010

Beschrijving

Het college geeft een introductie in elementaire begrippen die inzicht bieden in de eigenschappen en effecten van diverse vormen van cultuur, in het bijzonder beeldende kunst, architectuur, vormgeving en literatuur. Deze culturele ‘producten’ zullen worden behandeld als vormen van communicatie en handeling. Begrippen die aan bod komen zijn: intentionaliteit en kunstenaar/auteur, intertekstualiteit, receptie en interpretatie, culturele context, gender en seksualiteit, fictionaliteit, mimesis, genre en traditie, letterlijk en figuurlijk taalgebruik, en de canon. Teksten en kunstwerken worden gezamenlijk in responsiecolleges besproken aan de hand van vragen die de studenten van te voren dienen te bestuderen.

Leerdoelen

Studenten maken kennis met analytische begrippen voor het bestuderen van kunst en literatuur, en met theoretische reflectie op deze begrippen. Zij leren deze begrippen te zien in een historische en wetenschappelijke context. Bovendien leren ze de begrippen op elementaire wijze toe te passen op culturele producten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege

Toetsing

Tussentijdse schriftelijke opdracht en afsluitend tentamen.

Literatuur

Verschillende theoretische teksten als PDF op Blackboard.
Verder hanteren we als cultureel basismateriaal bij deze collegereeks beeldmateriaal van kunst, literatuur, film en tussenvormen zoals strips.

Aanmelden

Via U-twist

Contact

dr. P.W.J Verstraten