Prospectus

nl en

WC: Pand in Leiden

Course
2009-2010

Toegangseisen

Zie studiegids en examenreglement

Beschrijving

Het werkcollege bestaat uit vier praktische oefeningen die gericht zijn op waarnemen, documenteren en beschrijven van reële architectuur. Schetsmatig weergeven van de eigen woonkamer is de eerste oefening; het vergelijken, herkennen en benoemen van verschillen tussen tekeningen van een bestaande en nieuwe toestand is de tweede opdracht. De derde oefening is het documenteren van een onderdeel in een pand te Leiden en de laatste oefening is het beschrijven van een vertrek of het uitwerken van een bouwhistorisch thema naar eigen keuze.

Leerdoelen

Studenten maken kennis met het vak van de bouwhistorie. Zij leren de eerste analysemethoden van dit vak

Rooster

Collegerooster

  1. Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijke opdrachten en eindwerkstuk

Literatuur

Literatuur: werkmateriaal wordt per oefening verstrekt. Ook wordt aanvullende literatuur opgegeven.

Aanmelden

Via U-twist

Contact

NB: dit is een kunsthistorisch keuzevak.

Prof. dr. D.J. de Vries