Prospectus

nl en

WC: Origins of art

Course
2009-2010

Toegangseisen

Zie studiegids en examenreglement

Beschrijving

De oorsprong van de visuele kunsten vormt een van de hoofdthema’s binnen het studieveld World Art Studies. Het gaat om vragen zoals: wanneer zijn mensen voor het eerst artistiek gedrag gaan vertonen? Welke condities maakten het vervaardigen van kunst mogelijk, en waarom is kunst blijven bestaan? Het werkcollege verschaft een kennismaking met de oudste tot nu toe bekende kunstvormen en gaat nader in op verschillende recente theorieën die een verklaring trachten te bieden voor de oorsprong van de visuele kunsten.

Leerdoelen

De cursus beoogt: studenten vertrouwd te maken met de meest recente archeologische vondsten van prehistorische kunstvormen. Studenten inzicht te laten verwerven in de uitgangspunten en toepassingen van uiteenlopende theorieën omtrent de oorsprong van de visuele kunsten. Studenten te leren deze uitgangspunten en theorieën te verwerken in een mondelinge presentatie en schriftelijk verslag van passend academisch niveau.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Er geldt voor de werkcolleges een aanwezigheidsplicht. (zie onderwijs- en examen reglement.)

Toetsing

Werkstuk

Literatuur

Wordt tijdens het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via U-twist

Contact