Prospectus

nl en

Kunstwetenschap II: Onderzoeksperspectieven

Course
2009-2010

Toegangseisen

Zie studiegids en examenreglement

Beschrijving

In dit responsie/hoor/werkcollege verdiepen de studenten theoretische reflectie op onderzoeksperspectieven die relevant en actueel zijn in de bestudering van de visuele en materiële kunsten van verleden en heden. Studenten bestuderen deze aan de hand van discussies die in de kunstgeschiedenis worden gevoerd.

Leerdoelen

Vanuit de tijdens de studie opgebouwde brede inhoudelijke vakkennis leren studenten in deze colleges hoe zij als zelfstandig wetenschappelijke onderzoeker te werk kan gaan. Zij leren kritische vragen te stellen vanuit actuele onderzoeksperspectieven en deze vragen te betrekken op een gekozen onderzoeksveld

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Donald Preziosi (Ed.), The Art of Art History: A Critical Anthology, Oxford: Oxford University Press 1998 isbn 0-19-284242-0, met aanvullende teksten.

Aanmelden

Via U-twist

Contact

stucoKG@hum.leidenuniv.nl