Prospectus

nl en

Inleiding Westerse Kunstgeschiedenis en Klassieken

Course
2009-2010

Beschrijving

De cursus geeft een eerste, intensieve kennismaking met de verschillende aspecten van de kunstgeschiedenis en de belangrijkste begrippen die daarbij worden gebruikt. In de hoorcolleges worden diverse perioden behandeld. Als invalshoek is gekozen voor de verschillende wijzen waarop in het Westen telkens wordt teruggegrepen op de kunstvormen uit de Klassieke Oudheid.

Leerdoelen

De studenten maken kennis met het vak kunstgeschiedenis. Zij leren een aantal belangrijke kunstenaars en kunstwerken te plaatsen in de geschiedenis van de westerse kunst. Tevens worden zij bekend gemaakt met een aantal fundamentele vragen die binnen de kunstgeschiedenis gesteld worden.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Fred S. Kleiner (red.). Gardner’s Art through the Ages. A Global History. Aanschaf bij voorkeur van de meest recente, d.w.z. de 13de editie. ISBN 13: 978-0-495-09307-7.

Aanmelden

Via U-twist

Contact

Coördinator Dr. E. Grasman