Prospectus

nl en

Grieks poëzie: drama

Course
2009-2010

Beschrijving

Dit college vormt een inleiding op het genre tragedie aan de hand van de lectuur van Sophocles’ Oedipus Rex. Dit stuk lezen wij grotendeels in het Grieks. Op college wordt aandacht geschonken aan de antieke opvoeringpraktijk, de inrichting van het theater, de opbouw van de tragedie, de formele kenmerken van de tragedietekst (versvorm en taal) en de functie van de tragedie in de sociaal-culturele context van Athene in de vijfde eeuw v. Chr. Twee andere tragedies van Sophocles zullen in vertaling gelezen worden (Antigone, Oedipus in Colonos). Tevens zullen we stilstaan bij de opvattingen over tragedie die Aristoteles in zijn Poetica formuleerde. Ten slotte zal het rijke Nachleben van de Oedipus Rex (bij Freud, Stravinsky, etc.) aan de orde komen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

responsiecolleges

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Toegangseisen

Dit college is toegankelijk voor BA1-studenten GLTC.

Leerdoelen

  • Basiskennis van het genre tragedie (formele kenmerken, opvoeringpraktijk, versvorm, belangrijkste tragediedichters) – Vermogen om kritisch om te gaan met verschillende vormen van secundaire literatuur, in het bijzonder over de interpretatie van een tragedie (commentaren en artikelen) – Ontwikkeling van de leesvaardigheid van Attische poëzie.
    In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Studielast

5 ects

Literatuur

  • Sophocles, Oedipus Rex, Revised Edition, edited by R.D. Dawe, Cambridge: CUP 2006.

  • P.E. Easterling, Bernard M.W. Knox (Eds.), The Cambridge History of Classical Literature, Vol. I, Greek Literature, Part 2, Greek Drama, Cambridge 1989.

  • Nederlandse (of Engelse) vertalingen van de volgende tragedies van Sophocles: Antigone, Oedipus Rex, Oedipus Coloneus.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen, vertaling van gelezen tekst en vertaling van ongelezen tekst.

Rooster

Rooster BA1

Informatie

Dr C.C. de Jonge

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard (cursusinformatie en handouts).