Prospectus

nl en

PG: Het land dat in mij woont; Kunstenaars en migratie in de 20ste en 21ste eeuw

Course
2009-2010

Toegangseisen

Zie studiegids en examenreglement

Beschrijving

Migratie is een actueel en wereldwijd verschijnsel. Mensen verplaatsen zich meer en steeds gemakkelijker, maar of migratie nu vrijwillig is of door omstandigheden gedwongen, het verplaatsen en je weer vestigen laat diepe sporen achter. Van september-december 2010 zal in Museum Beelden aan Zee in Scheveningen de kunstmanifestatie ‘The Unwanted land. Stories of Migration’ plaatsvinden, waarin de impact van verplaatsing/relocatie vanuit het werk van hedendaagse kunstenaars wordt onderzocht. In het kader van deze tentoonstelling doen we in de projectgroep onderzoek naar kunstenaars-migranten uit de 20ste en 21ste eeuw en het effect van de migratie op hun werk. De uitkomsten van de projectgroep kunnen mogelijk een rol spelen in (de voorbereiding van) ‘The Unwanted land’ en de begeleidende publicatie. Zie www.theunwantedland.com

Leerdoelen

De studenten maken kennis met (het werk van) kunstenaars-migranten uit de 20ste en 21ste eeuw, hun achtergronden en het effect van diverse culturele contexten op hun kunstpraktijken. Zij leren in discussies, onderlinge uitwisseling (ook met de kunstenaars) en eigen onderzoek kritisch na te denken over de impact daarvan op het kunstenaarschap, op basis van relevante theorieën over kunst en de mondialiserende, cultureel diverse samenleving. Leervormen: zelfstandig onderzoek; actieve participatie; discussie; presentatie onderzoeksresultaten; aanscherpen onderzoeksvaardigheden.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Projectgroep onderzoek

Toetsing

Schriftelijk werkstuk

Aanmelden

Via U-twist

Informatie

Prof. dr. C.J.M. Zijlmans