Prospectus

nl en

PG: Early Netherlandish Painting

Course
2009-2010

Toegangseisen

Zie studiegids en examenreglement

Beschrijving

Deze projectgroep gaat over aspecten van vroege Nederlandse schilderkunst uit de 15e en 16e eeuw. Stijl, iconografie en productie zullen worden bestudeerd.

Leerdoelen

Inzicht in onderzoek naar vroege beeldende kunst op een gevorderd niveau. Kritisch leren analyseren van bronnen en literatuur, oefening in het zelfstandig en duidelijk verslag doen van gevonden onderzoeksresultaten, zowel mondeling als schriftelijk, op een wetenschappelijk niveau.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er geldt voor de werkcolleges een aanwezigheidsplicht (zie Onderwijs- en Examen Reglement OER).

Toetsing

Referaat , werkstuk en deelname aan discussies. Het werkstuk bepaalt grotendeels het eindcijfer. Paper 6500 woorden (12-14 pagina’s).

Aanmelden

Via U-twist

Contact

Dr. M. Meadow