Prospectus

nl en

Egyptisch Arabisch

Course
2009-2010

Toelatingseisen

Succesvol voltooid hebben van MSA I, II en III en Lectuur Eerste Boek uit de propedeuse, of –ter beoordeling van de docent(en) en /of de Ex.cie- aantoonbare vergelijkbare competentie.

Beschrijving

Overzicht

 • College 1, 07-09-2009 (2 uur door R.E. Kon): Algemene inleiding, Inleiding.

 • College 2, 14-09-2009 (1 + 1): Les 1 + Oefeningen en Opdracht Persoonlijke gegevens.

 • College 3, 21-09-2009 (1 + 1): Les 2 + Oefeningen en Opdracht Beschrijf je kamer.

 • College 4, 28-09-2009 (1 + 1): Les 3 + Oefeningen en Opdracht Wat heb ik het weekeind gedaan?

 • College 5, 05-10-2009 (1 + 1): Les 4+ Oefeningen en Opdracht Reclameclips.

 • College 6, 12-10-2009 (2 uur door A. Jaber): Opdracht Interview medestudent, Waarom studeer je Arabisch?

 • Toetsweek A, 19-10-2009 (deeltoets).

 • College 7, 26-10-2009 (2 uur door R.E. Kon): Les 5 + Oefeningen en Opdracht Vertel een mop.

 • College 8, 02-11-2009 (1 + 1): Les 6 + Oefeningen en Opdracht Verhaaltje bij een plaatje.

 • College 9, 09-11-2009 (1 + 1): Les 7+ Oefeningen en Opdracht Beschrijf de essentie van een film.

 • College 10, 16-11-2009 (1 + 1): Les 8 + Oefeningen en Opdracht Kalām nawā‘im.

 • College 11, 23-11-2009 (1 + 1): Les 9 + Oefeningen en Opdracht Videoclip, transcriptie liedje.

 • College 12, 30-11-2009 (1 + 1): Overzicht van het hele werkwoordssyteem.

 • College 13, 07-12-2009 (2 uur door A. Jaber): Opdracht Toneelstuk: inleveren en presenteren.

 • Toetsweek B, 14-12-2009 (eindtoets).

Leerdoelen

Aan de hand van het leerboek Kullu tamām worden de basisprincipes (voor zover van toepassing: niveau A2 van het CEFR) van de gesproken taalvorm Egyptisch-Arabisch gedoceerd. De betreffende grammatica wordt gecontrasteerd met de kennis van die van het Modern Standaard Arabisch uit de propedeuse. De opgedane spreekvaardigheid wordt geoefend bij wijze van introductie op het verblijf in Cairo in het tweede semester.
Er wordt een nader vast te stellen minimale woordenschat aangeleerd.

Rooster

Collegerooster
Maandag 15.15-16.00 uur, R.E. Kon (theorie, grammatica)
Maandag 16.15-17.00 uur, A. Jaber (toepassing, spreekvaardigheid)

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid en voorbereiding (zie o.a. OER en daarop gebaseerde algemeen voor alle colleges geldende tekst betreffende absentie).

Toetsing

Wekelijkse schriftelijke opdrachten (10%); deeltoets (30%); eindtoets (60%). Deelname aan de deel-en eindtoets is alleen mogelijk als alle aan de toets voorafgaande schriftelijke opdrachten zijn ingeleverd. Op 19-10-2009 wordt een deeltoets afgenomen over theorie (schriftelijk, 50%) en toepassing (mondeling, 50%). Aan het einde van het tweede blok vindt het eindtentamen plaats (schriftelijk 50% en mondeling 50%). Er is één herkansing voor de eindtoets die naar bevind van zaken wordt afgesproken.

Literatuur

Woordenlijst gebaseerd op Abdel Massih met aanvullingen (beschikbaar op blackboard).

 • Verplicht: Manfred Woidich & Rabha Heinen-Nasr, Kullu tamām. Inleiding tot de Egyptische omgangstaal (Amsterdam: Bulaaq 2008, 5de druk) (aanschaffen).
  Facultatief:

 • El-Said Badawi & Martin Hinds, A Dictionary of Egyptian Arabic. Arabic-English (Beiroet: Librairie du Liban 1986).

 • Clive Holes, Modern Arabic. Structures, Functions and Varieties (Washington DC: Georgetown University Press 2004, revised edition).

 • Manfred Woidich, “Cairo Arabic”, in Kees Versteegh (general editor), Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Vol. I A-Ed (Leiden/Boston: Brill 2006), pp. 323-333.

Opmerkingen

Schriftelijke opdrachten dienen wekelijks om 9:00 uur op de maandagmorgen van het college bij A. Jaber te worden ingeleverd. Opdrachten die te laat worden ingeleverd worden met een onvoldoende beoordeeld. Alleen indien alle aan de toetsen voorafgaande opdrachten ingeleverd zijn wordt de student tot de deel- en eindtoets toegelaten.
Kullu tamām is verplichte stof. Het boek wordt behandeld tot minimaal les IX, met voortzetting vanaf les X aan het NVIC (Cairo). Opdrachten worden per week opgegeven.
Op de achtergrond fungeert Manfred Woidich, Das Kairenisch-Arabische. Eine Grammatik (Wiesbaden: Harrassowitz 2006) als naslagwerk (is in de UB en op het NVIC).
Badawi & Hinds bij voorkeur in het tweede semester in Cairo aanschaffen. Op college in het eerste semester worden representatieve pagina’s behandeld om de systematiek van het woordenboek duidelijk te maken.
Te bestuderen gedeeltes uit Clive Holes (pp. 46-50 + 55, 117-123 + 143-144, 341-348 + 382-384) worden via BlackBoard en het Vogelnestje aangeboden.
Minimale woordenschat uit Abdel Massih, in aanvulling op Kullu tamam, wordt via BlackBoard en het Vogelnestje aangeboden.