Prospectus

nl en

The manuscript culture of the Islamic Middle East

Course
2009-2010

Toegangseis

Kennis van het Arabisch en/of het Perzisch is niet beslist noodzakelijk maar wel nuttig.

Beschrijving

De cursus omvat een inleiding tot de paleografie (geschiedenis van het schrift, lezen oude handschriften) en de codicologie (geschiedenis van het boek, overzicht islamitische boekcultuur). De cursus wordt gegeven met behulp van vele originele handschriften uit het bezit van de Leidse Universiteitsbibliotheek.

Leerdoelen

De cursus heeft tot doel een eerste kennismaking te bieden met primaire handgeschreven bronnen uit de islamitische wereld uit de pre-moderne tijd.

Rooster

Het college vindt plaats in het eerste semester van het studiejaar 2009-2010, steeds op vrijdagen, paleografie van 11-13 uur, codicologie van 14-16 uur.
De collegedata zijn: 18 en 25 september, 9 en 16 oktober, 6 en 13 november, 4 en 18 december 2009. Plaats: Universiteitsbibliotheek (Witte Singel 27), collegezaalzaal Prentenkabinet (2e verdieping, zuidzijde).

Toetsing

Voor een succesvolle voltooiing is nodig dat de student alle colleges volgt, altijd een voldoende heeft voor het opgegeven huiswerk, en dat hij/zij aan het einde van de cursus een klein werkstuk maakt over een paleografisch of codicologisch onderwerp naar eigen keuze.

Literatuur

Lesmaterialen worden gratis verstrekt.

Informatie

Nadere inlichtingen bij de docent (j.j.witkam@hum.leidenuniv.nl) en tijdens het eerste college.