Prospectus

nl en

Taalkundige diversiteit v/h Arabisch

Course
2009-2010

Beschrijving

Dit college is opgebouwd uit twee delen: een inleidend deel waarin basisbegrippen van taalbeschrijving worden behandeld en geïllustreerd aan de hand van Arabische voorbeelden. Het tweede deel richt zich op de vormen van Arabisch waarvan we taaldocumenten hebben. Dat is een sterk wisselend palet van pre-islamitische Arabische inscripties tot aan de diversiteit van de hedendaagse Arabische spreektalen (ook wel “dialecten” genoemd).

Leerdoelen

Studenten krijgen inzicht in de basisbegrippen van de algemene taalkunde die relevant zijn bij de bestudering van het Arabisch. Daarnaast leren zij uiteenlopende verschijnselen die onder de noemer van het “Arabisch” vallen benoemen en indien relevant met elkaar vergelijken. Ze verwerven een basiskennis van verschijnselen die we in Arabische spreektalen aantreffen. Studenten verkrijgen inzicht in de verschillende theorieën over het ontstaan van de Arabische taal en de relatie met de verschillende geografische gesproken vormen van het Arabisch.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Werkstuk (40%) en schriftelijk tentamen met enkele essay vragen (60%).

Blackboard/webpagina

Ja.

Literatuur

Reader door de docent verstrekt op college.

Overzicht

a. basisbegrippen in relatie tot Arabisch

 • Fonetiek

 • Fonologie

 • Morfologie

 • Syntaxis

 • Semantiek

b. Verschillende vormen van Arabisch

 • Pre-islamitisch Arabisch

 • Wat sprak de profeet

 • Het Arabisch van de Koran

 • Het ontstaan van Klassiek en Modern Standaard Arabisch

 • Spreektalen van het westelijk deel van Arabisch taalgebied

 • Spreektalen van het oostelijk deel van het Arabische taalgebied

Contact

Bij de docent: Prof.dr. H.J. Stroomer