Prospectus

nl en

Onderzoeksanalyse

Course
2009-2010

Toelatingseisen

2e jr BA Arabisch.
Leesvaardigheid Arabisch. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Beschrijving

Enkele recente wetenschappelijke studies op het vakgebied worden geanalyseerd in al hun aspecten. Punten die daarbij bijvoorbeeld aan bod komen zijn: de onderzoeksvraag, de benadering en aanpak van de auteur; de manier van gegevens verzamelen, verwerken en verantwoorden; de presentatie en stijl; en de rol die de studie heeft in de wetenschappelijke discussie. Deze onderzoeksbenaderingen worden vervolgens bestudeerd aan de hand van Arabische primaire teksten.

Leerdoelen

De studenten vergroten hun vaardigheid in het kritisch, analytisch en vergelijkend omgaan met wetenschappelijke publicaties in verschillende talen. Zij leren de juistheid van gemaakte observaties en interpretaties te verifiëren aan de hand van de gebruikte primaire bronnen. Tevens doen zij ervaring op in de mondelinge en schriftelijke presentatie van hun bevindingen.

Rooster

opleidingswebsite

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een werkstuk waarvoor in de loop van het semester schriftelijke deelopdrachten worden gemaakt.

Blackboard/webpagina

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard, en wel voornamelijk voor het verstrekken van materiaal en informatie aan de deelnemers.

Literatuur

  • F. Donner, Narratives of Islamic Origins. The Beginnings of Islamic Historical Writing, Princeton: Darwin Press 1998 (repr. 1999). Studies in Late Antiquity and early Islam 14.ISBN 978-0-87850-127-4. Dit boek kan besteld worden via de website: http://www.darwinpress.com/Books%20SLAEI/SLAEI.html $39.95

Contact

Bij de docent Prof.dr. P.M. Sijpesteijn