Prospectus

nl en

Oudbabylonisch II: Koningsinscripties

Course
2009-2010

Het lezen van Oudbabylonische koningsinscripties uit de spijkerschrifteditie van BAL aangevuld met andere Oud-Babylonische inscripties.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

  • Vaardigheid de tekst van de koningsinscripties van de Oudbabylonische periode vanuit het spijkerschrift te kunnen translitereren, transcriberen en vertalen.

  • Kennis van de achtergronden van de Mesopotamische samenleving van de Oudbabylonische periode.

Literatuur

R. Borger,Babylonisch-Assyrische Lesestücke (= BAL) (Roma 1979 of later).

Toetsing

Mondeling tentamen na het eerste blok over een opgegeven tekstgedeelte. Kort werkstuk na het tweede blok: tekstbewerking (transliteratie, grammaticale analyse, vertaling).

Informatie

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn.

Blackboard/webpagina

Blackboard.

Overzicht

  • De student bestudeert opgegeven regels in spijkerschrift, translitereert die op college en geeft een grammaticale analyse van de transliteratie/transcriptie.

  • De docent behandelt taalkundige aspecten en de achtergronden van de tekst.

Opmerkingen

  • Aanmelden via U-twist.

  • Bij voldoende belangstelling kan een (aparte) cursus in het Engels georganiseerd worden.

  • Voor deze cursus is basiskennis van de Akkadische grammatica (niveau MA11IAS) en het spijkerschrift vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Toelatingseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het hebben gevolgd van Oudbabylonisch 1 (MA12OB1). Voorwaarde voor toelating tot het tentamen van dit college is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Oudbabylonisch 1 (MA12OB1).