Prospectus

nl en

Egyptische cultuurgeschiedenis I

Course
2009-2010

Toegangseis

Voor deze cursus is geen ingangsniveau vereist.

Beschrijving

Een encyclopedische inleiding over de hoofdzaken van geografie, chronologie, geschiedenis, cultuur en archeologie, alsmede een overzicht van de belangrijkste monumenten.

De cursus bestaat uit 13 wekelijkse colleges van 2 uur. Naast een historisch overzicht, dat diverse colleges beslaat, wordt aandacht geschonken aan speciale onderwerpen als landschap en bestaansmiddelen, godsdienst, ideologie, maatschappij en bestuurlijke structuur, chronologie.

Leerdoelen

Verkrijgen van basale feitenkennis, noodzakelijk voor een verdere uitbouw in alle richtingen binnen het verdere verloop van de studie.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het einde van het tweede blok bestaande uit open vragen over bestudeerde literatuur en colleges.

Blackboard

Module: Egyptische cultuurgeschiedenis I .

Literatuur

  • J. Baines en J. Málek,Cultural Atlas of Ancient Egypt,New York 2000 en later of een vertaalde editie.

  • K.A. Bard,An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt,Malden MA etc. 2008.

Contact

Bij de docent dr. B.J.J. Haring.

Opmerkingen