Prospectus

nl en

Inleiding methoden en technieken Egyptische archeologie

Course
2009-2010

Beschrijving

Dit college is gewijd aan de archeologische benadering van de cultuur van het oude Egypte. Aan de hand van het handboek van B. Kemp worden onderwerpen uit de Egyptische geschiedenis, religie en archeologie besproken en wordt het bronnenmateriaal kritisch doorgenomen. Per keer moet de student een bepaald gedeelte van het boek bestuderen, zodat tijdens de les een gedetailleerde bespreking mogelijk is.

Leerdoelen

De student wordt in geleerd om archeologisch materiaal uit Egypte kritisch te beoordelen en om dit in te passen in een ruimer cultuurwetenschappelijk kader.

Rooster

Voor de meest recente versie van het rooster klik hier.

Let op: dit college gaat van start op 2 maart 2010.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Blackboard

Blackboard-module Inleiding methoden en technieken Egyptische archeologie; zie Blackboard.

Literatuur

B.J. Kemp,Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, 2e editie, Londen en New York 2006.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte essayvragen.

Contact

Bij de docent Prof. Dr. O.E. Kaper.

Opmerkingen

Het college zal pas in de eerste week van maart 2010 beginnen.