Prospectus

nl en

Koptisch I

Course
2009-2010

Beschrijving

Een intensieve kennismaking met schrift en grammatica van het belangrijkste literaire dialect van het Koptisch, het Sahidisch (4e-11e eeuw na Chr). De cursus is vanaf het begin gericht op het zelfstandig leren lezen van teksten in het Koptisch.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis van de Sahidisch-Koptische vorm van het Egyptisch en het bijbehorende schrift; het verkrijgen van actief inzicht in de grammatica en het opbouwen van een basiswoordenschat ten einde hierdoor in staat te zijn tot het zelfstandig lezen van eenvoudige teksten in het Sahidisch-Koptisch.

Rooster

  • Vier uur per week

  • Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen; tussentoets na blok I.

Literatuur

Leerboek:

  • C.H. Reintges,Coptic Egyptian (Sahidic dialect): A learner’s grammar.Afrikawissenschaftliche Lehrbücher; Bd. 15, Keulen: Rüdiger Köppe Verlag, 2004 (voor het begin van de colleges aan te schaffen).

Zelfstandig te lezen teksten:

  • Apophthegmata Patrum (M. Chaîne,Le manuscrit de la version copte en dialecte sahidique des “Apophthegmata Patrum”,Cairo 1960, nos. 69, 141, 157, 175, 181, 184, 213, 235, 239, 240, 186, 226, 188).

  • Theophilus van Alexandrië, Wonderen van St. Menas (J. Drescher,Apa Mena: A selection of Coptic texts relating to St. Menas,Cairo 1946, 7-34).

Aanmelden

Contact

Bij de docent Prof. Dr. J. van der Vliet