Prospectus

nl en

Hiëratische paleografie

Course
2009-2010

Toegangseis

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursus Klassiek Egyptisch I (EG21KE1) te hebben afgerond. Verder dienen ze de cursus Nieuwegyptisch (EG22NEG) te hebben afgerond of hieraan deel te nemen.

Beschrijving

Kennismaking met het hiëratisch, dat gedurende de faraonische tijd het schrift was voor alledaagse toepassingen en voor literaire en religieuze teksten. De op het college behandelde teksten (literaire en administratieve teksten en brieven) stammen uit de periode vanaf het late Oude Rijk tot het einde van het Nieuwe Rijk. Naast de lectuur van het hiëratisch zelf zal aandacht worden besteed aan de vorm en functie van hiëratische papyri.

Leerdoelen

 • Leesvaardigheid hiëratisch.

 • Kennis van paleografische ontwikkelingen in deze schriftsoort.

 • Kennis van vorm en functie van hiëratische papyri.
  Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursus Klassiek Egyptisch I (EG21KE1) te hebben afgerond. Verder dienen ze de cursus Nieuwegyptisch (EG22NEG) te hebben afgerond of hieraan deel te nemen. Merkwaardige tekenvormen en beschadigingen bemoeilijken vaak de interpretatie, waardoor des te meer een beroep wordt gedaan op grammaticale en lexicale basiskennis.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege, zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens waarbij een aantal regels nog niet geziene hiëratische tekst wordt getranscribeerd en vertaald: (1) na blok III een toets Middenrijks hiëratisch (telt voor 40%), (2) na blok IV een toets Ramessidisch hiëratisch (telt voor 60%). Daarnaast wordt van iedere student een actieve deelname aan de werkcolleges verwacht (hooguit 2 sessies mogen worden gemist).

Literatuur

 • G. Möller, Hiëratische Paläographie. Die Aegyptische Buchschrift in ihrer Entwicklung von der Fünften Dynastie bis zur römischen Kaiserzeit I-II, Leipzig 1927. (verkrijgbaar als syllabus bij het Studiepunt)

 • A.H. Gardiner, The Transcription of New Kingdom Hieratic, Journal of Egyptian Archaeology 15 (1929), 48-55.

 • J. Černý, Paper and Books in Ancient Egypt, Chicago 1985 (1ste druk 1952).

 • E.F. Wente, Scripts: Hieratic, in: D.B. Redford ed., The Oxford Encyclopaedia of Ancient Egypt 3, Oxford etc. 2001, 206-210.

Contact

Bij de docent dr. B.J.J. Haring. Telefoon 071-527 4170

Aanmelden

 • Aanmelden via U-twist.

 • Bij aanwezigheid van buitenlandse studenten is het mogelijk de cursus in het Engels te geven.

Opmerkingen

 • Beheersing van het hiëratisch kan alleen verkregen worden door veel oefenen; hiertoe wordt geregeld met een nieuwe tekst begonnen. De teksten worden getranscribeerd (d.w.z. in hiërogliefen omgezet); en vervolgens grammaticaal en inhoudelijk geïnterpreteerd.

 • Lectuur van facsimile’s, foto’s en van originele papyri in het Rijksmuseum van Oudheden (aan het lezen van originele papyri worden ten minste vier bijeenkomsten besteed). Teksten die op het college niet uit worden gelezen bestudeert men verder thuis ter voorbereiding op het tentamen.