Prospectus

nl en

Werkcollege Deir el-Medina

Course
2009-2010

Beschrijving

Inleiding tot Nieuwegyptische tekstbronnen uit Deir el-Medina door middel van lectuur. Vervaardiging van een werkstuk over een tekst uit Deir el-Medina.

Leerdoelen

Toegangseisen zijn de voltooide cursussen Nieuwegyptisch (EG22NEG) en Hiëratische Paleografie (EG22HPL).

Rooster

Voor de meest recente versie van het rooster klik hier.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie en werkcollege.

Toetsing

Werkstuk.

Literatuur

Door te lezen alvorens deel te nemen aan de cursus:

  • G. Andreu (red.),Kunstenaars van de farao’s, Brussel 2002, pp. 15-69.

  • M.L. Bierbrier,The tomb builders of the Pharaohs, Londen 1982.

  • D. Valbelle, ‘Deir el-Medineh’, in Lexikon der Ägyptologie I, Wiesbaden 1975, kol. 1028-1034.

  • D. Valbelle,Les ouvriers de la tombe. Deir el-Médineh à l‘époque ramesside, Caïro 1985, pp. 87-157.

Aanmelden

  • Aanmelden via U-twist.

  • Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Contact

Bij de docent dr. R.J. Demarée.