Prospectus

nl en

Werkcollege Religieuze teksten

Course
2009-2010

Toegangseis

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursussen Inleiding Egyptische religie (EG21ERL), Klassiek Egyptisch I (EG21KE1) en Hiëratische paleografie (EG22HPL) te hebben afgerond.

Beschrijving

Een specifieke serie teksten uit de religieuze literatuur wordt vertaald en bestudeerd. Jaarlijks wordt er voor dit werkcollege een ander thema gekozen.De deelnemers onderzoeken zelfstandig een deelonderwerp van het thema van het werkcollege aan de hand van een tekst. Het te behandelen thema zal op het eerste college worden bekend gemaakt en toegelicht, waarna individuele teksten kunnen worden gekozen uit een lijst. De te lezen teksten zullen voornamelijk uit de periode van het Nieuwe Rijk en later worden gekozen.

Rooster

Voor de meest recente versie van het rooster klik hier.

Leerdoelen

De informatie uit de cursus Inleiding Egyptische religie (EG21ERL) en de vaardigheden aangeleerd bij de cursussen Klassiek Egyptisch I (EG21KE1) en Hiëratische paleografie (EG22HPL) worden aangewend bij het zelfstandig verrichten van een klein onderzoek naar een religieuze tekst en hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren. Dit werkcollege geeft toegang tot het onderdeel Werkstuk en referaat (EGBA309).

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie en werkcollege.

Toetsing

Een mondelinge presentatie en een serie leesverslagen.

Literatuur

Wordt tijdens het werkcollege bekendgemaakt.

Aanmelden

  • Aanmelden via U-twist.

  • Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Contact

Bij de docent Prof. dr. O.E. Kaper.

Opmerkingen

Tijdens de eerste bijeenkomst kiest iedere student een religieuze tekst, die later in het semester zal worden besproken. Het onderzoek hiertoe wordt zelfstandig uitgevoerd en gepresenteerd aan de hand van aanwijzingen van de docent. Leesverslagen worden gemaakt van de onderwerpen die door andere deelnemers worden gepresenteerd.