Prospectus

nl en

Literatuurwetenschap: Academische Vaardigheden

Course
2009-2010

Dit college leert studenten hoe ze een onderzoek kunnen opzetten, hoe ze hun resultaten mondeling en schriftelijk kunnen presenteren, en hoe ze daarover een wetenschappelijke discussie kunnen voeren. Het college omvat ook een introductie van de UB. Allereerst zal worden uitgelegd hoe de UB werkt. Daarnaast zullen ook de belangrijkste literatuurwetenschappelijke bestanden, websites, cd-roms (mla) enz., getoond worden.

Het college wordt opgebouwd aan de hand van een beroemde literaire tekst: Joseph Conrad, Heart of Darkness.
Bij Mondelinge vaardigheden gaat het om de techniek van het spiegelen, het formuleren van heldere, bediscussieerbare stellingen, en het voeren van een discussie. Daarna worden de eisen behandeld waaraan een goede, aan een beperkte tijd gebonden presentatie moet voldoen. Leesvaardigheid betreft verschillende vormen van samenvatten, de verschillende functies van samenvatten, en het lezen van primaire en secundaire literatuur. Ook gaan we in op de techniek van close readen en het gebruik van citaten. We eindigen met de manier waarop achtergrondliteratuur moet worden ingezet.
Schrijfvaardigheid betreft de training in het formuleren van een heldere en beperkte vraag- en probleemstelling, het maken van een schrijfplan of schrijfschema, het bijstellen van een schrijfplan, de conclusie, het maken van een bibliografie en een notenapparaat.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Instructie/werkcollege

A la Carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Dit college leert studenten hoe ze een onderzoek kunnen opzetten, hoe ze resultaten mondeling en schriftelijk kunnen presenteren, en hoe ze daarover een wetenschappelijke discussie kunnen voeren.

Literatuur

  • Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams, The Craft of Research. Derde editie. Chicago en Londen: University of Chicago Press, 2008.

  • Joseph Conrad, Heart of Darkness.Norton Critical Edition, red. Paul B. Armstrong. Vierde editie. New York en Londen: Norton, 2006.

Toetsing

Opdrachten/werkstuk

Informatie

Bij de docent