Prospectus

nl en

Standaardbabylonisch II: Koningsinscripties

Course
2009-2010

Lectuur van koningsinscripties uit het eerste millennium.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

  • Vaardigheid de tekst van de Standaardbabylonische koningsinscripties vanuit het spijkerschrift van de betreffende periode te kunnen translitereren, transcriberen en vertalen.

  • Kennis van de achtergronden van deze teksten.

Literatuur

R. Borger,BAL en nader op te geven.

Toetsing

Kort werkstuk over een op te geven stuk tekst. Mondeling tentamen na het tweede blok over een op te geven stuk tekst met vragen over de historisch en culturele achtergronden van de tekst.

Informatie

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn of de docent.

Blackboard/webpagina

Blackboard.

Overzicht

  • De student bestudeert opgegeven regels in spijkerschrift, translitereert die op college, geeft een grammaticale analyse van de transliteratie en bestudeert de achtergronden van de tekst.

  • De docent geeft nadere toelichting op de taalkundige aspecten en de achtergronden van de teksten (filologische benadering).

Opmerkingen

  • Aanmelden via U-twist.

  • Bij voldoende belangstelling kan een (aparte) cursus in het Engels georganiseerd worden.

  • Voor deze cursus is basiskennis (minimaal MA11IAS) vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Toelatingseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het gevolgd hebben van het college Standaardbabylonisch I (MA12SBR). Voorwaarde voor toelating tot het tentamen van dit college is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Standaardbabylonisch I (MA12SBR).