Prospectus

nl en

Geschiedenis van het jodendom en het moderne Isra?

Course
2009-2010

Dit college is bedoeld als eerste kennismaking met het jodendom: de geschiedenis, godsdienst, en cultuur (zoals rituelen, feesten, en symbolen), alsmede met de moderne geschiedenis van Israël.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

A la Carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Dit college geeft inzicht in de hoofdlijnen van de joodse godsdienst, zowel wat betreft de verschijningsvormen in de praktijk (synagoge, liturgie, gedragsleer, rituelen, symbolen, de kalender) alsook de geschiedenis en achtergrond van de traditie: Rabbijns jodendom, Misina, Talmoed, filosofie en mystiek, religieuze stromingen. Uitgebreid aandacht wordt besteed aan de opkomst van het Zionisme tot aan de stichting van de Staat Israël.

Literatuur

*De te gebruiken literatuur wordt op college bekendgemaakt.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen over de collegestof en de opgegeven literatuur.

Informatie

Mw. Dr. H. Neudecker: Telefoon: 071-527 2629. Dr. M.F.J. Baasten: Telefoon: 071-527 2257/2960

Blackboard/webpagina

Via Blackboard wordt algemene informatie over het college verstrekt.

Overzicht

In de eerste week wordt een algemeen overzicht gegeven van de joodse kalender, de feesten en de rituelen. In week 2 t/m 7 wordt de geschiedenis van het rabbijnse, middeleeuwse en moderne jodendom behandeld. In week 8 t/m 12 behandelen we de periode vanaf de opkomst van het Zionisme tot aan de stichting van de Staat Israël.

Opmerkingen

Aanmelden via U-twist