Prospectus

nl en

Bijbels Hebreeuws 2

Course
2009-2010

Voortzetting van de taalverwerving van het Bijbels Hebreeuws.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

A la Carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Kennis van de details van de Bijbels-Hebreeuwse klank- en vormleer en zinsbouw.

Literatuur

  • J.P. Lettinga, T. Muraoka, W.Th. van Peursen,Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (11e druk; Leiden 2000).

  • Idem, Hulpboek bij de Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (9e druk; Leiden 2000).

  • Biblia Hebraica Stuttgartensia.

  • F. Brown, S.R. Driver, C.A. Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament (Peabody, MA 1997).

Toetsing

Mondeling tentamen over de klassikaal en zelfstandig gelezen hoofdstukken. De zelfstandig te lezen hoofdstukken worden nader opgegeven.

Informatie

[Dr. M.F.J.Baasten](mailto:m.f.j.baasten@hum.leidenuniv.nl Telefoon): 071-527 2257/2253

Blackboard/webpagina

Niet van toepassing

Overzicht

Op college worden diverse moeilijkere teksten gelezen (poëzie, profetie, gevorderd proza), met aandacht voor de literaire structuur van de teksten. De studenten bestuderen zelfstandig een aantal hoofdstukken voor het tentamen.

Opmerkingen

*Aanmelden via U-twist.

Toelatingseisen

Voorwaarde voor toelating tot het college is het gevolgd hebben van de colleges van “Bijbels Hebreeuws 1”. Voorwaarde voor toelating tot het tentamen is het succesvol afgelegd hebben van het tentamen voor “Bijbels Hebreeuws 1”. Aangezien voor deze cursus een zeker ingangsniveau vereist is, wordt verzocht dat wie deze cursus als contractstudent wil volgen voor inschrijving contact op neemt met de docent.