Prospectus

nl en

Modern Hebreeuws 2

Course
2009-2010

Onderricht in elementaire grammatica en woordenschat van het Modern Hebreeuws, alsook oefeningen in actieve taalbeheersing. De cursus omvat de volgende onderdelen: A (grammatica en woordenschat) en B (conversatie en talenlab).

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Gecombineerd werk- en hoorcollege met verplichte aanwezigheid.

A la Carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

  • Dit college en het voorafgaande college HA11MH1 tezamen beogen de volgende niveaus van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid):

  • Luisteren: A1, Lezen: A2, Gesproken interactie: A1, Gesproken productie: A1, Schrijven: A1.

Literatuur

Digitale leeromgeving Moheco
Moheco.

  • E.A. Coffin en S. Bolozky, A Reference Grammar of Modern Hebrew.

  • E.A. Coffin, Encounters in Modern Hebrew, Level 2 (Ann Arbor 1993 of later), isbn 0-472-09490-4 pbk

Toetsing

Een schriftelijk tentamen (A) en een mondeling tentamen (B).

Informatie

Drs. U. Hagaï Telefoon: 071-527 2259.
Dr. H. Neudecker Telefoon: 071-527 4168.

Blackboard/webpagina

Niet van toepassing.

Overzicht

De cursus wordt gegeven aan de hand van de grammaticale beschrijvingen en oefeningen uit de digitale leeromgeving “Moheco” (zie onder literatuur). Dit programma bestaat uit 10 lessen, waarvan het grootste gedeelte wordt behandeld in het eerste semester en het resterende gedeelte in het tweede semester. Aansluitend wordt er gewerkt uit E.A. Coffin, Encounters in Modern Hebrew, Level 2 (zie onder literatuur). Aan de hand van dit boek wordt zowel de grammaticale kennis, als de woordenschat verder uitgebreid.

Opmerkingen

*Aanmelden via U-twist. *Voertaal: Nederlands en Hebreeuws. *Het college is bestemd voor hoofdvakstudenten Hebreeuws, bijvakstudenten en andere geïnteresseerden. *Toegangseis: HA11MH1. Aansluiting: HA21MH3.

Toelatingseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het hebben gevolgd van het college Modern Hebreeuws 1 (HA11MH1). Voorwaarde voor het tentamen van dit college is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Modern Hebreeuws 1 (HA11MH1).