Prospectus

nl en

Modern Hebreeuws 3

Course
2009-2010

Leesvaardigheid (deel A): oefening in leesvaardigheid aan de hand van eenvoudige (journalistieke) teksten. Conversatie (deel B): oefening in actieve taalbeheersing.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier

Onderwijsvorm

Gecombineerd werk- en hoorcollege met verplichte aanwezigheid.

A la Carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

  • Dit college en het aansluitende college HA31M4 tezamen beogen de volgende niveaus van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid):

  • Luisteren: A2, Lezen: B2, Gesproken interactie: A2, Gesproken productie: A2, Schrijven: A2.

Literatuur

  • Edna Amir COFFIN, Encounters in modern Hebrew: level 2 , 1993 (University of Michigan Press)

Toetsing

Het cijfer wordt vastgesteld op grond van de inbreng van de student tijdens de colleges en een mondeling tentamen over elk van beide onderdelen.

Informatie

Drs. U. Hagaï Telefoon: 071-527 2259. Dr. H. Neudecker Telefoon: 071-527 4168.

Blackboard/webpagina

Niet van toepassing.

Overzicht

In deze colleges wordt er gewerkt uit Coffin, Encounters, level 2_ (zie onder literatuur). Aan de hand van dit boek worden de in het eerste jaar opgedane grammaticale kennis en woordenschat in de praktijk gebracht en verder uitgebreid.

Opmerkingen

  • Aanmelden via U-twist.

  • Voertaal: Nederlands en Hebreeuws.

  • Het college is bestemd voor hoofdvakstudenten Hebreeuws, bijvakstudenten en andere geïnteresseerden.

  • Toegangseis:HA12MH2. Aansluiting: HA31MH4.

Toelatingseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het hebben gevolgd van het college Modern Hebreeuws 2 (HA12MH2). Voorwaarde voor het tentamen van dit college is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Modern Hebreeuws 2 (HA12MH2).