Prospectus

nl en

Rabbijns Hebreeuws en traditieliteratuur

Course
2009-2010

Op het college wordt inzicht geboden in de aard en de samenstelling van de klassieke rabbijnse literatuur en de belangrijkste middeleeuwse documenten. Daarnaast cursorische lectuur van diverse traditionele teksten

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

A la Carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

De student verkrijgt inzicht in de structuur en het ontstaan en de inhoud van de klassieke rabbijnse literatuur alsmede in de samenhang die er tussen de verschillende werken bestaan.

Literatuur

Een syllabus is tegen betaling af te halen op het Studiepunt. Naderel literatuur voor het tentamen zal op college worden opgegeven.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de collegestof en de literatuur, inclusief syllabus.

Informatie

Dr. M.F.J. Baasten Telefoon: 071-527 2257/2953.

Blackboard/webpagina

Niet van toepassing.

Overzicht

Gedurende het college worden de belangrijkste werken besproken: aard, ontstaan en belang voor het jodendom. De werken komen aan bod in hun historisch-chronologische volgorde.

Opmerkingen

  • Aanmelden via U-twist.

  • Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist.