Prospectus

nl en

Bijbels Hebreeuws 4

Course
2009-2010

Lezing van zeer gecompliceerde teksten, zoals Job, het Lied van Debora of andere moeilijkepassages uit de Hebreeuwse Bijbel of de Hebreeuwse epigrafie, met aandacht voor de historische grammatica van het Hebreeuws.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

A la Carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Na deze cursus is de student in staat om, met behulp van de bestaande literatuur,grammatica’s en woordenboeken naast commentaren, ook de lastige teksten zelfstandig door te nemen.

Literatuur

De te gebruiken literatuur wordt op college besproken.

Toetsing

Referaat, mondelinge presentatie.

Informatie

Prof. Dr. H. Gzella Telefoon: 071- 527 2255.

Blackboard/webpagina

Niet van toepassing.

Overzicht

De studenten krijgen tijdens het college vooral meer inzicht in de syntaxis.

Opmerkingen

  • Aanmelden via U-twist.

  • Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Toelatingseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het hebben gevolgd van het college Bijbels Hebreeuws 3 (HA21BH3). Voorwaarde voor het tentamen van dit college is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Bijbels Hebreeuws 2 (HA21BH3).