Prospectus

nl en

Aramees 4

Course
2009-2010

In dit college maken studenten kennis met een gemeenschapdie het Aramees (vaak naast het Hebreeuws of een andere taal) heeft gebruikt voor schriftelijke doeleinden. Het Aramees van de oude Aramese stadstaten, de joodse kolonie te Elefantine (Opper Egypte), de joodse gemeenschappen in Palestina rond het begin van de jaartelling en de karavaanstad Palmyra, zijn hiervan een paar goede voorbeelden. Het precieze onderwerp wordt nader bepaald aan het begin van het nieuwe studiejaar.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

A la Carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

In deze cursus verdiepen studenten zich in een nieuwe vorm van Aramees en verkrijgen zo een breder overzicht van de taal en haar ontwikkeling alsook van belangrijke cultuurhistorische aspecten.

Literatuur

Aan het begin van de collegereeks wordt een literatuurlijst uitgereikt.

Toetsing

Mondeling tentamen over de op college behandelde stof en de literatuurlijst.

Informatie

Dr. M.L. Folmer is coördinator van de cursus. Telefoon: 071-527 2513.

Blackboard/webpagina

Niet van toepassing.

Overzicht

De cursus bestaat uit een reeks werkcolleges die worden gegeven door verschillende docenten van de opleiding. Aan het begin van de cursus krijgt de student een overzicht van de thema’s die van week tot week besproken worden. Wekelijks moet gerekend worden met zo’n twee uur voorbereiding.

Opmerkingen

  • Studenten dienen al in juni voorafgaande aan de nieuwe cursus hun keuze voor dit accentvak kenbaar te maken bij de coördinator. Vervolgens aanmelden via U-twist.

  • Studenten dienen bij aanvang van de cursus HABA202 en HABA207 met een tentamen te hebben afgesloten.

Toelatingseisen

Studenten dienen bij aanvang van de cursus Aramees I, Aramees II en Aramees III met een voldoende resultaat te hebben afgesloten.