Prospectus

nl en

Inleiding Slavische Taalkunde

Course
2009-2010

Deze cursus is gericht op het verwerven van een basiskennis van de Slavische, met name de Russische taalkunde. Het gaat over inzichten uit de synchrone taalkunde (zoals de fonologie en de woordenschat) en de historische taalkunde (de Indo-Europese achtergrond; de historische ontwikkeling van het Russisch). Ook wordt een overzicht gegeven van de andere Slavische talen en hun overeenkomsten en contrasten met het Russisch.

Rooster

Voor data, tijden en zalen: controleer altijd het rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte-onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Het verwerven van een basiskennis van de Slavische, met name de Russische taalkunde. In de bachelorfase wordt het vakgebied verder uitgediept in de cursussen Taalkunde 2 (historisch-vergelijkende taalkunde) en Taalkunde 3 (moderne taalkunde). De masterfase biedt drie gespecialiseerde cursussen op het terrein van de Slavische taalkunde.

Literatuur

Wordt op www.schaeken.nl/lu/onderwijs/tk1 ter beschikking gesteld.

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Informatie

Bij de docent of bij de studiecoördinator mw. drs. T. Bouma

Blackboard/webpagina

De webpagina www.schaeken.nl/lu/onderwijs/tk1 zal geïntegreerd worden in Blackboard.

Overzicht

Zie www.schaeken.nl/lu/onderwijs/tk1