Prospectus

nl en

Lectuur van traditieliteratuur

Course
2009-2010

Lectuur van een representatieve selectie teksten uit de Talmud en de Midrash-verzamelingen; overzicht van de literaire vormen van de Midrash; overzicht van de stand van het wetenschappelijk onderzoek. Tevens wordt kennisgemaakt met de middeleeuwse Hebreeuwse literatuur.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor- en werkcollege.

A la Carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Gevorderde kennis van vorm en functie van de rabbijnse literatuur aan de hand van tekstlectuur. Vertrouwdheid met het apparaat van de rabbijnse traditie.

Literatuur

De te lezen teksten worden door de docent op college verstrekt. Bij de voorbereiding maakt men gebruik van:

  • M. Jastrow,A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature (Londen/New York 1903 of latere druk).

  • J .B. Segal,Grammar of Mishnaic Hebrew(Oxford 1927 of latere druk).

  • M. Pérez Fernández,An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew(trans. by J.F. Elwolde; Leiden 1997 of latere druk).

Toetsing

Mondeling tentamen over een literatuurlijst en de gelezen passages, die grammaticaal en inhoudelijk worden besproken.

Informatie

Dr. M.F.J. Baasten Telefoon: 071-527 2257/2960.

Blackboard/webpagina

Niet van toepassing.

Overzicht

Via lectuur van geselecteerde midrash-passages maakt men kennis met de diversiteit en complexiteit (i.h.b. intertextualiteit) van dit soort teksten.

Opmerkingen

*Aanmelden via U-twist..

Toelatingseisen

  • Toegangseis voor dit college is het hebben gevolgd van het college Rabbijns Hebreeuws en traditieliteratuur (HA22RHT).Toegangseis voor het tentamen is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Rabbijns Hebreeuws en traditieliteratuur (HA22RHT).

  • Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.