Prospectus

nl en

Geschiedenis van Rusland tot 1917

Course
2009-2010

De Russische geschiedenis confronteert ons westerse waarnemers met bijzondere fenomenen die tot op de dag van vandaag hun uitwerking in Rusland niet hebben verloren. De bedoeling van het hoorcollege is de historische ontwikkeling van zulke fenomenen als de autocratie, de lijfeigenschap, de dienststaat en de revolutionaire intelligentsia te verklaren en hun invloed op de lotgevallen van de Russen te bepalen. Centraal staat hierbij de vraag: Past de politieke en sociale geschiedenis van Rusland in het kader van de algemene Europese geschiedenis? Of heeft zich ten oosten van de Weichsel en de Karpaten iets wezenlijk anders voltrokken dan in het Westen?

Rooster

Dit college wordt ook aangeboden in de opleiding Geschiedenis als BA-KV en hoort ook bij de minor Ruslandkunde. Controleer altijd het rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte-onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Een algemeen overzicht van de geschiedenis van Rusland vanaf het begin in de negende eeuw tot het einde van het ancien régime in 1917, inzicht hebben in de belangrijkste sleutelbegrippen en specifieke kenmerken van deze geschiedenis alsook van de discussies daarover, vaardigheid in het kunnen plaatsen van de Russische geschiedenis in het kader van de algemene geschiedenis.

Literatuur

Walter G. Moss, A history of Russia. Volume I: to 1917 (2e ed. Londen 2002)
ISBN 1-84331-023-6

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen, mede naar aanleiding van een bronfragment.

Informatie

Bij de docent, via e-mail.

Blackboard/webpagina

Dit college wordt ondersteund met Blackboard.

Overzicht

In het hoorcollege wordt een overzicht geboden van de Russische geschiedenis tijdens het ancien régime tot aan de revolutie van 1917, en zullen verschillende interpretaties daarvan gepresenteerd worden aan de hand van het standaardwerk van Walter G. Moss,_ A history of Russia. Volume I: to 1917 (_2e ed. Londen 2002) ISBN 1-84331-023-6. Bovendien worden capita selecta uit de Russische geschiedenis nader toegelicht met behulp van op het college uit te reiken bronfragmenten (in Engelse vertaling). Het college stuit af met een schriftelijk tentamen bestaande uit essayvragen over handboek, collegestof en teksten.
De mogelijkheid bestaat om dit college middels een zelfstandig werkstuk of literatuurtentamen (over ca. 750 pagina’s) uit te breiden met 5 ects tot een (keuze)vak van 10 ects.