Prospectus

nl en

Modern Hebreeuwse literatuur 1

Course
2009-2010

Lectuur van wetenschappelijke teksten in het Modern Hebreeuws over diverse onderwerpen.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

A la Carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Vertrouwdheid verkrijgen met de woordenschat en zinsbouw van Modern-Hebreeuwse wetenschappelijke teksten, om die begrijpend te kunnen lezen.

Literatuur

De te lezen teksten worden tijdens het college door de docent verstrekt.

Toetsing

Mondeling tentamen over de op college gelezen teksten, alsmede een zelfstandig te bestuderen pensum. Inbreng en voorbereiding op college tellen mee voor de uiteindelijke beoordeling.

Informatie

Dr. H. Neudecker Telefoon: 071- 527 4168.

Blackboard/webpagina

Niet van toepassing.

Overzicht

In de loop van de cursus worden artikelen of stukken uit boeken gelezen over verschillende onderwerpen: taalkunde, jodendom, geschiedenis, politiek, literatuur.

Opmerkingen

*Aanmelden via U-twist.

Toelatingseisen

MA21MH3