Prospectus

nl en

Russische Leesvaardigheid

Course
2009-2010

Wekelijks zijn er leesopdrachten die voorafgaand aan het werkcollege moeten worden uitgevoerd. Tijdens het college wordt gekeken of de voorbereide tekst problemen heeft opgeleverd. Verder zal veel aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van leesstrategie?
Met nadruk zij vermeld dat de colleges moeten worden voorbereid. Wie herhaaldelijk onvoorbereid of slecht voorbereid verschijnt, zal het dringende advies krijgen voortaan weg te blijven.

Method of Instruction

Werkcollege

Course objectives

Aan het eind van het propedeusejaar dient de student over een zodanig niveau van leesvaardigheid te beschikken dat hij met behulp van een woordenboek niet al te moeilijke teksten kan lezen (niveau B1 Common European Framework of Reference).

Required reading

Leesvaardigheid 1
Syllabus te koop bij het Studiepunt Letteren. zie ook: Studiemateriaal online.

Examination

Schriftelijk tentamen

Information

Studiecoördinator, mw. drs. T. Bouma

Blackboard/webpage

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.

Overview

Zie Blackboard.

A la carte and contract teaching

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.