Prospectus

nl en

Geschiedenis van de Hebreeuwse taal

Course
2009-2010

Overzicht van de taalkundige geschiedenis van het Hebreeuws, met bijzondere aandacht voor de pre-moderne tijd (vanaf 1000 v.Chr. tot en met 135 n.Chr.).

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

A la Carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

De student een overzicht geven van de geschiedenis van het Hebreeuws en van de wijze waarop verschillende taalperioden invloed hebben uitgeoefend op het latere taalgebruik.

Literatuur

Er wordt gebruik gemaakt van A. Sáenz-Badillos, A History of the Hebrew Language. De student dient steeds voorafgaand aan de behandeling van een periode het betreffende deel vanhet boek te bestuderen.

Toetsing

Mondeling tentamen.

Informatie

Prof.dr. H. Gzella Telefoon: 071- 527 2255

Blackboard/webpagina

Niet van toepassing.

Overzicht

Het college behandelt in historische volgorde de taalperioden.

Opmerkingen

  • Aanmelden via U-twist.

  • Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

  • In het kader van de minor “De Hebreeuwse Bijbel” wordt dit vak aangeboden op niveau 300.